Sample


אנו פועלים ליצירת  Well-being ומציאות מיטבית לילדים ומבוגרים 

ע"י הטמעת מיומנויות לתקשורת מקרבת, יצירת מנהיגות אפקטיבית ומיסוד שיתופי פעולה 

אנו מחברים בין צוותי חינוך-תלמידים-הורים ורשויות מקומיות ליצירת שפה משותפת ותחושת גאוות יחידה. 
אנו
יוצרים סביבה מכילה, מוגנת ויחסים מבוססי אמון, המאפשרים לילדים ומבוגרים למצות יכולותיהם.
אנו 
מגשימים ומיישמים חזון יישובי / חינוכי / ארגוני, באמצעות תכניות התערבות מותאמות כ"חליפת חייט".

מהו Well-being ?
Well-being משקף הוויה (מציאות) בה מתקיימת חווית קיום מיטבי בהיבטים פיזיים, מנטליים, חברתיים ורגשיים.
ההיבטים הללו מתאפיינים בסביבה בטוחה, מוגנת ומכילה, במנהיגות אחראית, בתקשורת ויחסים מבוססי אמון ותחושת שייכות. 

סקר חינוכי ייחודי שפיתחנו הבוחן עמדות מורים - תלמידים - והורים, מאפשר למקבלי החלטות, לקבל תוך מספר ימים תמונה עדכנית ומדויקת על רמת ה Well-being בכל מוסדות החינוך. ע"פ הממצאים אנו "גוזרים" תכניות התערבות מתאימות. 

 

חינוך לחיים

שחם 32 פתח תקווה

טלפון

050-7333589

דוא"ל

office@efl.co.il