Sample

אודות

ארגון "חינוך לחיים" עוסק בפיתוח שיטות והקניית מיומנויות ליצירת Well-being ומימוש הפוטנציאל האנושי, בדגש על מערכת החינוך כמעצבת עתידה של החברה 

חינוך לחיים החלה דרכה בשנת 2001, כאשר מנהלי קבוצת Gamida For Life (קונצרן מתחום הרפואה והביוטכנולוגיה) החליטו להקים מיזם שיעסוק בשיפור תקשורת בין אישית וקידום Well-being בקהילות וארגונים. רכשנו את הזכויות לשתי מתודולוגיות בינ"ל להבניית גישת חיים אחראית, מכבדת ואכפתית, שהוכחו מחקרית כאפקטיביים: "תקשורת לא אלימה"- של מרשל רוזנברג ו ®"Human Dynamics"- של ד"ר סנדרה סיגל, שעוסקת בהכרת והכלת שונויות בין בני אדם.

פיתחנו תכניות חינוכיות המוכרות כ"שפת הג'ירף" ו"תקשורת מקרבת" ויישמנו אותן בעשרות מסגרות חינוך בגיל הרך ובתי ספר יסודיים. במקביל, לימדנו ארגונים להכיר במאפיינים שונים של תהליכי חשיבה ותפקוד אנושיים והטמענו תהליך מתמשך בחברת "Intel" העולמית, חברת Danyel Biotech ועוד... 

במרחב המוניציפלי, מיסדנו אמנה חינוכית יישובית במועצה מקומית שהם ובמגוון בתי ספר ברחבי הארץ.

בחזוננו אנו רואים יחידים, קהילות וארגונים מתמקדים בזיהוי, טיפוח ויישום תקשורת בינאישית מיטבית, התפתחות אישית, נטילת אחריות וקבלת החלטות מושכלת. אנו מאמינים כי אנשים שמקבלים החלטות נכונות ויוצרים חיבורים אנושיים מיטביים, מצליחים לממש את הפוטנציאל שלהם ולפעול בדרכים המשרתות אותם.