Sample

הרצאות

ברית בין המיתרים ברית בין המיתרים
היחסים בין הורים ומורים מתאפיינים כיום במידה רבה של חוסר הבנה, באשר למסגרת ההתנהלות ו"גבולות הגזרה" של כל צד במרחב הבית ספרי. מעמד ההורים...
סדנא להעצמה חברתית סדנא להעצמה חברתית
מבוא התכנית עוסקת בדינמיקה החברתית המתנהלת בכיתה. הנחת היסוד היא שהסוגיות החברתיות המעסיקות את התלמידים - מהוות חומר אותנטי רלוונטי, שיכול לשמש כיס...
למידה חברתית - רגשית למידה חברתית - רגשית
למידה חברתית ורגשית- SEL, מוגדרת כתהליך בו נרכשות יכולות ליבה שמאפשרות זיהוי וניהול רגשות, הצבת והשגת יעדים חיוביים, הערכת נקודת מבטו של האחר, כינו...
מעגל הקשבה אינדיאני מעגל הקשבה אינדיאני
מעגל ההקשבה זו מתודולוגיה לניהול שיח אמפטי בקבוצה. המודל לקוח מהתרבות האינדיאנית. האינדיאנים מכנים את התהליך – Council (מועצה) והכוונה לישיבה...