Sample

אודות

ארגון "חינוך לחיים" עוסק בפיתוח שיטות מיומנויות וכישורים ליצירת שְׁלוֹמוּת (Well-being)

 בדגש על מערכת החינוך כמעצבת עתיד החברה 

חינוך לחיים החלה דרכה בשנת 2001. מנהלי קבוצת Gamida For Life (קונצרן מתחום הרפואה והביוטכנולוגיה) הקימו מיזם העוסק בשיפור תקשורת בין אישית וקידום Well-being בקהילות וארגונים. רכשנו את הזכויות לשתי מתודולוגיות בינ"ל שהוכחו מחקרית כאפקטיביות להבניית גישת חיים אחראית, מכבדת ואכפתית: "תקשורת לא אלימה"- של מרשל רוזנברג ו ®"Human Dynamics"- של ד"ר סנדרה סיגל. מאז קיימנו עשרות קורסי מנחים והכשרנו מאות אנשים לעסוק במיומנויות תקשורת והכרת השונות, הייחודיות ודפוסי הפעולה של בני אנוש.   

פיתחנו תכניות חינוכיות המוכרות כ"שפת הג'ירף" ו"תקשורת מקרבת" ויישמנו אותן בגני ילדים ובתי ספר. במקביל, לימדנו ארגונים להכיר במאפיינים שונים של תהליכי חשיבה ותפקוד אנושיים והטמענו תהליך מתמשך בחברת "Intel" העולמית, חברת Danyel Biotech ועוד... 

תכניתנו "הברית החינוכית: תלמידים-מורים-הורים (Well-being)" - מס' 1333 מאושרת ע"י משרד החינוך ומופיעה במאגר התכניות החיצוניות של המשרד.
לצפייה בתכנית לחץ כאן

במרחב המוניציפלי, מיסדנו אמנה חינוכית יישובית במועצה מקומית שהם ובמגוון בתי ספר ברחבי הארץ.

בחזוננו אנו רואים יחידים, קהילות וארגונים מתמקדים בפיתוח שיטות, מיומנויות וכישורים ליצירת Well-being, מיישמים תקשורת בינאישית מיטבית; התפתחות אישית, נטילת אחריות וקבלת החלטות מושכלת.

אנו מאמינים כי אנשים שמקבלים החלטות נכונות ויוצרים חיבורים אנושיים מיטביים, מצליחים להגדיר תכלית ולממש יעוד, באופן המגשים אותם ואת סביבתם.