Sample

ארגונים וחברות

ארגונים וחברות- תקשורת ביחסי עבודה כמנוף להצלחה

היכולת להבין את הייחודיות של כל אדם, לכבד את דרך מחשבתו ולהכיר את "מערכת ההפעלה" המנחה אותו, מסייעת בשיפור קשרי עבודה, העצמה מבחינה מקצועית, ומספקת תוצאות התורמות לעובדים בפרט ולארגון בכלל.

אנו מלמדים עובדים והנהלות להשתמש בשיטות עבודה וכלים חיוניים, כדי לשפר תוצאות עסקיות ולקדם מערכות יחסים מיטביות ותקשורת ארגונית, בדרך הבטוחה לצמיחה ושיפור מתמיד.

גילינו כי כל פרט במקום העבודה רוצה לתרום להתפתחות של הקהילה הארגונית וכאשר עובדים פועלים יחד, בהבנה, הערכה וכבוד הדדי, הנהלות נהנות מתפוקות, רווחים, יחסי עבודה הרמוניים ושקט תעשייתי המתבטא ברמת פרודוקטיביות גבוהה.

עד היום הובלנו פעילות במגוון מוסדות וארגונים עסקיים ואף התכבדנו בהובלת תהליך מתמשך בחברת אינטל העולמית ובחברות ההיי טק והביוטכנולוגיה המרכיבות את קונצרן .GAMIDA 

עיקר ההכשרה מתבצעת באמצעות סדרת סדנאות (בנות 3-4 שעות), יחד עם צוותי עובדים ומנהלים, תוך התמקדות בהעלאת המודעות למגוון המאפיינים האישיים והיחסים הפנימיים בין חברי הצוות. הפעילויות הן אינטראקטיביות, דרך שיחה וסימולציות.