Sample

רשויות מקומיות

"חינוך לחיים" רואה ברשויות המקומיות כח מניע- הבונה קהילות ומעצב את פני החברה. 

אנו מאמינים שהבסיס לתפקוד מיטבי של מערכות בכלל ומוניציפליות בפרט, טמון בשיתוף פעולה ויצירת שפה מאחדת בדרך ליצירת שְׁלוֹמוּת (Well-being)

מדד השְׁלוֹמוּת (Well-being) במרחב החינוכי והציבורי/קהילתי, נקבע באמצעות סקר עמדות ייחודי שפיתחנו, הבוחן עמדות מורים - תלמידים - והורים. תוצאות הסקר מוצגות למקבלי החלטות ברשות המקומית תוך מספר ימים ומתוך תמונת המצב העדכנית "גוזרים" תכניות התערבות מתאימות. 

התכניות שלנו לרשויות מתמקדות ביצירת חיבור בין צלעות המשולש: רשות המקומית - צוותים חינוכיים – הורים, במטרה לסייע לילדים (הנמצאים במרכז המשולש) למצות את כישוריהם ולהצליח בהתאם ליכולתם.

חינוך לחיים מעמידה לרשותכם ידע וניסיון שנצבר קרוב לשני עשורים ואנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח בניהול ופיקוח במוסדות חינוך, מומחים בייעוץ ארגוני, מיומנויות תקשורת וניהול שינוי.

אנו מאמינים כי יצירת שותפות/ברית בין תושבי הקהילה, בה מעוגנים ערכים משותפים, התנהגויות וקווי פעולה מוסכמים, יוצרת מציאות המבוססת על כבוד הדדי, הידברות, פלורליזם, ושמירה על זכויות האדם וכבודו. הרעיון לכינון ברית שכזו נובע מתוך הכרה שקהילה חזקה הנוטלת אחריות, נכונה לאתגרים ומתמודדת איתם באומץ, יכולה להגדיר חזון ולהוביל דרך ליצירת שְׁלוֹמוּת (Well-being).

מתוך יצירת שיח קהילתי מכבד, מתגבשת שפה משותפת וצומחות יוזמות קהילתיות לפעילות במגוון תחומי חיים (חינוך, תרבות, איכות סביבה, בטחון, קהילה, תקשורת, אכיפה וכו'). כך מתעצבת זהות הישוב/הקהילה ומועצמים החוסן הקהילתי ותחושת גאוות היחידה.

התכבדנו בהנחיה ובליווי התהליך לכינונה של אמנת חינוך בעיר שוהם. 

זכרו! רק קהילה חזקה הנוטלת אחריות ונכונה לאתגרים, יכולה להגדיר חזון ולהוביל דרך.