Sample

שלומות בחינוך

שלומות (Well-being) בחינוך
מספר תוכנית במערכת הגפ"ן: 12006

ארגז כלים מנטלי רגשי וחברתי למיצוי יכולות אישיות
תכנית "Well-being בחינוך" היא תפיסה חינוכית הוליסטית המקדמת "שלומות" חינוכית, על ידי שיפור מיומנויות חשיבה, טיפוח כישורי תקשורת ויצירת מודעות אישית וחברתית ברוח הלמידה החברתית-רגשית S.E.L. כישורי ומיומנויות הליבה בהם אנו מתמקדים, מחולקים לאשכולות של יכולות אינטלקטואליות, אישיות, חברתיות, תקשורתיות ורגשיות. כישורי ומיומנויות הליבה כוללים בין היתר: רגיעה, חקר וסקרנות, אמפתיה והקשבה, חשיבה רפלקטיבית (אחרי הצלחה / אי הצלחה), מודעות וניהול עצמי, חשיבה יצירתית ופתרון בעיות, עבודת צוות, חשיבה ביקורתית, מודעות חברתית וסביבתית וקבלת החלטות מושכלת. מיומנויות אלה נחקרו בשנים האחרונות ע"י קולגות שלנו מארגון Learning For Well-being , וזכו לאחרונה להכרה של ארגון יוניצף (ארגון הילדים של האו"ם), ככאלה שתלמידים זקוקים להן בכדי להתמודד כהלכה עם המציאות המשתנה, להבטיח לסביבתם אקלים מיטבי ולעצמם חוסן ושלומות. התכנית כוללת מדידה והערכה באמצעות שאלון ייחודי שפותח בחינוך לחיים (עבור תלמידים, מורים והורים) וזכה לאישור המדען הראשי במשרד החינוך. בית חינוך "רבין" בשוהם, מטמיע כבר 3 שנים את התכנית המלאה.

"כאשר אנו מטפחים את השלומות (Well-being) של תלמידינו, אנו יוצרים תנאים למימוש השלומות שלנו" – דלאי לאמה

חינוך לחיים

שחם 32 פתח תקווה

טלפון

050-7333589

דוא"ל

office@efl.co.il