Sample

תכניות

תכניות

"Well-being בחינוך" הנה מתודולוגיה ממנה נגזרות מגוון תכניות עירוניות להעצמת מנהיגות חינוכית והבניית תקשורת משותפת מחנכים - תלמידים - הורים

"Well-being בחינוך" היא תפיסה חינוכית ותכנית הוליסטית למנהיגות חינוכית ברשויות מקומיות, המבוססת על שפה מאחדת ורציפה מגיל הגן ועד התיכון, בדגש על המעברים בין מסגרות החינוך השונות. מטרת התכנית היא יצירת קהילה בה ילדים ומבוגרים מרגישים מוגנים, מקובלים ומוכלים, מקיימים תקשורת מבוססת אמון וחווים שייכות וגאוות יחידה.

תכנית "Well-being בחינוך" יוצרת חוט שדרה אחד מרכזי, כולל ומוביל, המתבסס על מתודולוגיה שפיתחנו יחד עם הארגון האירופאי Learning For Well Being® . אנו מיישמים את מגוון המודלים והתכניות שלנו לאורך 2-3 שנים, בהתאם לצרכים והמאפיינים של הרשות המקומית.

אפיון הצרכים מתבצע באמצעות סקר חינוכי ייחודי שפיתחנו, יחד עם חברת הייעוץ הארגוני "תמורות" ושותפינו באירופה, הבוחן עמדות מורים - תלמידים - והורים, המאפשר למקבלי החלטות ברשות המקומית, לקבל תוך מספר ימים תמונת מצב עדכנית ומדויקת, ממנה אנו "גוזרים" תכניות התערבות מתאימות.   

התכניות שלנו לרשויות מתמקדות ביצירת חיבורים בין צלעות המשולש: רשות מקומית - צוותים חינוכיים – הורים, במטרה לסייע לילדים (הנמצאים במרכז המשולש) למצות את כישוריהם ולהצליח בהתאם ליכולתם.

 

השותפות החינוכית השותפות החינוכית
רציונל: מערכת היחסים בין ההורים לבין ביה"ס מורכבת. ישנן טריטוריות שונות, סמכויות שונות ותפקודים חינוכיים משלימים, שצריכים להתרחש בין הצוות החי...
"אכפתיה" - תקשורת מקרבת "אכפתיה" - תקשורת מקרבת
 "תקשורת מקרבת"- אותה אנו מכנים "איכפתיה", מבוססת על מודל "תקשורת לא אלימה" Non-Violent Communica...
מורים כמנטורים מורים כמנטורים
התכנית עוסקת בהגדרה והניהול יעדים אישיים של כל תלמידה ותלמיד בשלושה תחומים עיקריים: התחום הלימודי, התחום החברתי, ותחום עניין אישי (כגון מחול, נגינה...
Well - Being בחינוך Well - Being בחינוך
"חינוך לחיים" רואה ברשויות המקומיות כח מניע- "המבוגר האחראי", המעצב את פני החברה. אנו מאמינים שהבסיס לתפקוד מיטבי של מערכות בכל...
יצירת חזון יצירת חזון
רציונל: חזון אפקטיבי (במובחן מחזון ייצוגי) מעלה לתודעה ומגדיר את מצב שיא ההצלחה המיוחל של ביה"ס בראייה מערכתית: נקודות המבט של ההנהלה, המורים,...
מוגנות וגיבוש אורחות חיים מוגנות וגיבוש אורחות חיים
רציונל: במהותו, תקנון אורחות החיים הבית ספרי מהווה מסר ערכי של המערכת. בנוסף לכך, הוא משמש כלי יישומי להגדרת התנהגויות, נהלים ועקרונות פעולה במערכת...