Sample

ACT2GETHER

"חינוך לחיים" פועלים יחד עם ACT2GETHER וארגוני זכויות ילדים לשילובם של צעירים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעים לחייהם


אנו מאמינים בלהט ובכל ליבנו בפוטנציאל של הדור הבא ומשוכנעים שלילדים ובני נוער יש תפקיד חיוני בחברה. משום כך, במסגרת שיתופי פעולה בינלאומיים שאנו מקדמים ב"חינוך לחיים", הצטרפנו ליוזמה חדשה- ACT2GETHER ששמה דגש על שיתופי פעולה בין-דוריים (בין צעירים למבוגרים), מתוך מחויבות "לפקוח את עיני המבוגרים" ולאפשר להם ליהנות מזווית הראיה הייחודית והאיכויות של ילדים ובני נוער.

ACT2gether היא תכנית חדשה של ארגון Learning for well-being, שנועדה ליצור תנועה בינלאומית שתוביל לשיתופי פעולה בין ילדים, בני נוער ומבוגרים. התנועה כוללת מתנדבים צעירים ומבוגרים. מרבית הצעירים מעורבים במועצות תלמידים בבתי ספר וגם פרלמנטים לילדים ברמה ארצית ובינ"ל. חלק ניכר מהמבוגרים הם מומחים מתחום החינוך, הרווחה, התקשורת והבריאות.

ב- 6 השנים האחרונות צוות "חינוך לחיים" נטל חלק פעיל בהנחיית סדנאות לתקשורת מיטבית ותרם להצלחתו של המיזם הבינלאומי C.A.T.S - Children As Actors for Transforming Society , בו צעירים ומבוגרים מ- 60 מדינות, יצרו יחד שיתופי פעולה שהובילו למיזמים קהילתיים רבים ברחבי העולם.

מידע נוסף על ארגון Learning For Well-being ועל מיזם Act2gether באתרי האינטרנט הבאים:

https://www.learningforwellbeing.org/

https://act2gether.com/