Sample

מיקול פרסטי ילין- הנחיית NVC

מיקול פרסטי ילין- הנחיית NVC

מדריכה מוסמכת מטעם הארגון הבינלאומי לתקשורת מקרבת (Non Violent Communication). מיקול מביאה איתה ניסיון רב מהתנסות מעשית בחינוך ביתי ברוח השיטה. דרכה המקצועית של מיקול החלה בלימודי רפואה ועם סיומם גילתה את יכולת הריפוי והלימוד באמצעות התקשורת שלנו עם אחרים ועם עצמנו. 
לשיטתה, תקשורת מקרבת מעניקה לנו כלים, המסייעים להגיע לבהירות אודות הדברים להם אנו זקוקים ומתוך בהירות זו, החיים הופכים שמחים יותר. תקשורת מקרבת היא כלי למידה חשוב כמו מתמטיקה או שפה. תקשורת מקרבת הפכה בשנים האחרונות למרכז העשייה של מיקול ועיקר פעילות ההנחיה שלה מתקיים בסדנאות להורים, לצוותים חינוכיים ולילדים.